Afscheid Piet Jacobs van het Venrays Ondernemers Platform

Tijdens het voorzittersoverleg Venrays Ondernemers Platform ( VOP ) gehouden op maandag 20 februari nam Piet Jacobs na 12 jaar afscheid als voorzitter / secretaris van het VOP.
Het VOP is een platform waarin ( sinds 2005 ) een 10 tal ondernemersverenigingen in de regio Venray e.o. verenigd zijn.
Vier keer per jaar komende de voorzitters van de ondernemers verenigingen bijeen en bespreken een aantal zaken zoals; arbeidsmarkt, scholing, huisvesting, centrum en regio ontwikkelingen en er vindt regelmatig overleg met de Gemeente plaats.
Piet Jacobs was namens het VOP de vertegenwoordiger in Venray Bloeit.
Het VOP is een van 8 partners in Venrays Bloeit met als speerpunten; winkelen, wonen, kunst & cultuur, toerisme & recreatie, onderwijs, ondernemen en zorg.

Een van de jaarlijkse hoogte punten van het VOP is op de eerste donderdag van het nieuwe jaar het organiseren van de Venrayse Ondernemers Prijzen
Deze prijzen bestaan uit de Loek Nelissenprijs (door een vakkundige jury) en de Rabobank Publieksprijs (door het publiek van deze bijzondere avond).

Piet Jacobs werd geprezen voor de wijze waarop hij geheel belangeloos als initiator en organisator optrad voor het VOP om partijen te verbinden.
Daarnaast verzorgde hij de contacten met de Gemeente en andere instanties
Voor dit alles werd hij uitgebreid bedankt en kreeg een attentie aangeboden namens het VOP en de Gemeente.

Tijdens het voorzittersoverleg vond nog een 2 tal voorzitterswisselingen plaats van de deelnemende ondernemersverenigingen.
Frank Arts, voorzitter van de Industriƫle Club Venray werd na 5 jaar opgevolgd door Rene Francken
Marion Smits, voorzitter van Agri Business Groep Venray e.o. werd na 8 jaar opgevolgd door Edward Smets.

Als dank voor hun inzet werd hun beide een attentie aangeboden.

Piet Jacobs zijn functie wordt overgenomen door Paul Verhoeven uit Ysselsteyn.

Links de scheidende secretaris Piet Jacobs, rechts zijn opvolger Paul
Verhoeven.

Wethouder Jan Loonen bedankt Piet Jacobs ( l ) voor zijn inzet.

Comments are closed.