Op maandag 11 juni jl. presenteerde Joost van der Weiden, Voorzitter van het organisatiecomité van de Venrayse Ondernemersprijzen het nieuwe thema: ‘‘Vitaal Ondernemerschap’’. Alle ondernemersverenigingen gaan vanaf nu op zoek naar de kandidaat in hun achterban die hier perfect op aansluit.

Om in aanmerking te komen voor de Venrayse Ondernemersprijs, de Loek Nelissenprijs, en de Rabobank publieksprijs is de organisatie dit jaar op zoek naar ‘’gezonde’’ ondernemers en ondernemingen. Ondernemers die blijk geven van een energieke marktbenadering, waarbij bijvoorbeeld tekens weer nieuwe product- en marktcombinaties worden bedacht. Ondernemers die het productieproces zodanig hebben ingericht dat alle overbodige ballast eruit verdwenen is. Zodanig, dat een lean & mean productieproces resteert.

Wij zoeken ondernemers die aandacht hebben voor de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Die met een modern en adequaat HR-beleid zorgen dat hun medewerkers niet alleen nu, maar ook op lange termijn gezond en op het juiste niveau kunnen blijven presteren. Ook blijven ze op die manier waarde toevoegen aan de onderneming. De onderneming moet een solide financiële basis hebben, die de ondernemer in staat stelt om veerkrachtig te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Om te kunnen investeren in een onderneming voor morgen, en de soms grillige bewegingen van de Nederlandse en de soms wereldwijde economie kan opvangen. Een ondernemer die kansen ziet, en innovatief acteert in een steeds sneller veranderende markt. Die creatief en met vindingrijkheid nieuwe wegen inslaat en van de gebaande paden afwijkt. Maar ook zoeken wij een ondernemer die continu nadenkt en verkent hoe hij zijn onderneming en zichzelf naar de toekomst toe gezond, fit en dynamisch kan blijven ontwikkelen.

Kortom: wij zoeken een ondernemer met aandacht voor alle facetten van het ondernemerschap, en deze ondernemer weet die facetten op een energieke en vitale wijze met elkaar weet te combineren. De ondernemer die met zijn onderneming hiertoe het beste in staat is maakt kans op het winnen van de Loek Nellissen ondernemersprijs 2019 of Rabobank publieksprijs omdat deze het beste aansluit bij het thema van 2019:

‘’Vitaal Ondernemerschap’’

Comments are closed.